, , , , ,

# 4 Er fagforeningerne klar til “ recession” i medlemsbasen? Værdi!

# 4 Er fagforeningerne klar til “ recession” i medlemsbasen? Værdi!

Vi gennemgår i en række posts, hvordan medlemsorganisationer kan angribe opgaven med udmeldelser som følge af den økonomiske udvikling. 

Hvad er den tydelige værdi af medlemskabet? Dette post beskriver vi udfordringen omkring et utydeligt ‘værdi-billede’ - samt to måder at imødekomme den udfordring. 

Fagforeninger har ofte utroligt mange tilbud, viden og services på hylderne for deres medlemmer - ofte SÅ mange at at kun en mindre del er relevante for hvert medlem.

Vores erfaringer peger på at mange medlemmer har svært ved at nævne hvilken konkret og relevant værdi de får af deres medlemskab. “Billedet af værdien” bliver sløret - og til sidst komplet overset. Det er dog ikke altid et problem: mange medlemmer kører på “autopilot” og har en sikkerhed i baghovedet om at fagforeningen “nok vil være der” når og hvis behovet opstår.  

Den uklare værdi for hvert medlem VIL dog bliver et problem i de perioder hvor f eks husholdningsregnskabet bliver gennemgået : “Hvad får jeg egentlig for pengene?”

Fagforeninger bør derfor sikre at medlemmer bedst muligt er klar over hvad fagforeningen tilbyder præcist dem af relevans. Dette kan imødekommes via to måder : 

Fagforeningens brand og fortælling

Er værdier og position helt klart definerede? Hvem er I og hvem er i ikke? Er det nødvendigt re-positionere brandet?  Fortællingen om forbundet skal fremstå sammenhængende og enkel. Ofte vil en opstramning af brand og fortælling kræve en prioritering blandt værdier og retninger - da fortællingen i modsat fald ofte vil fremstå broget og nemt blive glemt. 

Relevant værdi

Hvert medlem bør vide hvilken konkrete værdi de opnår. Fra kontante fordele til solidariske og politiske mærkesager. Hvad tilbyder forbundet sine medlemmer og hvordan rangerer medlemmet disse tilbud? 
En analyse ud fra KANO-modellen, kan rangere medlemmer behov. Modellen hjælper dernæst med at sætte fingeren på de allervigtigste behov, muligheder og mangler i  tilbud, kommunikation og rådgivning. Samlet kan forbundets tilbud kategoriseres og sandsynligvis også opdateres efter den nye bedre forståelse af relevans. 

Med brand, behov og tilbud klart og tydeligt definerede kan bl.a. marketing automation og personalisering af website hjælpe forbundet med at præsentere medlemmet en langt højere grad af relevans og værdi - og dermed sikre at medlemmet ikke er i tvivl om deres egne årsager til deres medlemskab. Endeligt bør den “opstrammede” og prioriterede fortælling om forbundets værdier kunne genfindes direkte eller indirekte i kommunikationen fremadrettet.


Ruby Consulting hjælper kunder bl.a med at analysere fastholdelses-indsatserne,  analysere medlemsbehov og etablere et valideret tilbuds-katalog, som led i en samlet loyalitetsstrategi. Vi evaluerer brandet samt identificerer muligheder hvor et brand bureau eller en freelancer vil kunne løfte bedst muligt.

#loyalty #customersuccess #memberships #rubyconsulting