, ,

Loyale fagforeningsmedlemmer: Loyalitets-pyramiden

Loyale fagforeningsmedlemmer: Loyalitets-pyramiden

Fagforeninger investerer marketing og salgsbudgetter i at tiltrække nye medlemmer - i et marked med øget konkurrence. De nye medlemmer er dog ikke ens og hvert medlem rummer- langt fra - det sammen potentiale for loyalitet. 

Meget af den segmentering, som  vi støder på, tager ikke højde de forskellige niveauer af behov for tilknytning til forbundet. Resultatet er fejlslagne kampagner og lavt afkast af rekrutteringsindsatsen. 

I fagforbund ved de fleste i ledelsen, et en bestemt gruppe af medlemmer ønsker et lavt af involvering og et medlemskab på “autopilot”. Omvendt søger andre et stort praktisk - og emotionelt engagement. Spændet mellem disse typer medlemmer og deres loyalitet kan illustreres i en loyalitets-pyramide. 

Hvordan kan denne pyramide bruges i formuleringen af strategi og initiativer?

  • Begynd med at anerkende at nogle typer medlemmer ikke kan- eller vil- skubbes til en større grad af loyalitet.  Vi vurderer er at mellem 25-40% af fagforeningsmedllemmer ikke kan påvirkes til yderligere loyalitet eller engagement. De ønsker ofte 3-4 konkrete fordele til en konkurrencedygtig pris - alt derudover er ikke relevant for dem. Indsatser for at øge deres loyalitet vil ofte give et meget ringe afkast. 
  • Medlemmerne i bunden af loyalitetspyramiden bliver nødt til at være profitable for forbundet qua størrelsen af gruppen. Sørg for denne gruppe møder et  forbunds  berøringsflader der har et højt niveau af automatisering og skalering - for at opnå dette.
  • Identificer de medlemmer der kan flyttes (dvs dem længere oppe i pyramiden) og fokuserer på at accelerere deres engagement.
  • Sørg for at hvert segment  rent faktisk får det de søger på deres niveau af engagement: Et autopilot-medlem vil eksempelvis søge “sikkerhed om at forbundet rent faktisk kan være værdifuldt, hvis de får behov hjælp og støtte engang”. Sørg for at dette sikkerhedsnet er konkret og tydeligt. 
  • Arbejd målrettet med accelerations-programmer: at medlemmet forstår indholdet af tilbuddet, at medlemmet prøver og endeligt engagerer sig i tilbud og arrangementer. Disse elementer  definerer en stor del af bevægelsen mellem hver trin i pyramiden.
  • Kortlæg og arbejd med værdi-programmer: forstå hvad medlemssegmentet  vil opnå ikræft af deres medlemskabe og sikre at forbundet, kredse og TR sammen arbejder mod at denne værdi bedst mulig bliver opnået. “Læg løbende på” ift yderligere behov. Dette skubber samlet medlemmer “op” i pyramiden.