, ,

Loyalitet gennem kundeværdi: Innovations-processen af produkter bliver ofte en politisk diskussion i organisationen.

Loyalitet gennem kundeværdi: Innovations-processen af produkter bliver ofte en politisk diskussion i organisationen.

Vi tilbyder her et simpelt perspektiv, til at hjælpe planlægningen af processen videre.   

Hvordan bør “hastighed” og “kvalitet” vægtes, når produktudvikling skal planlægges? Især i den øverste ledelse, kan denne balance være svær at finde - da de implicitte konsekvenser ikke altid er tydelige. Det tager vi fat på her.

Loyalitet drives naturligvis dér hvor den primære værdi for medlemmer og kunder skabes, altså i produkterne og gennem organisationens services. Naturligvis. Derfor bør "produktinnovation" stå højt på loyalitets-agendaen.

Disse projekter bliver planlagt ud fra en række faktorer: vigtighed for kerneforretningen, eksisterende erfaring, ressourcer og kompleksitet osv.  

Vi anbefaler her, at denne planlægning inkluderer en simpel analytisk afvejning af “tid” brugt på udvikling overfor “kvalitet/antal features” i den første markedslancering. 

Dén analyse bør hvile på to faktorer, nemlig “graden af tillid til forståelse af af målgruppens behov” og, dernæst, til “graden af tillid til den potentielle løsning”. 

Denne betraktning kan virke banal, men inkluderes ofte kun på et overfladisk niveau. 

Helt enkelt: har organisationen kun nogenlunde tillid til deres forståelse af kundens behov bør hastighed i innovationsprocessen prioriteres. Dette kan være en strategisk beslutnig om at sikre ‘first mover’ fordele eller at god markedsanalyse er svær at skaffe. En tidlig lancering af et ‘minimum viable product’ (MVP) vil give kunder mulighed for at validere det potentielle behov. Dette input skal opfanges hurtigst muligt, valideres og omsættes til justeringer i både value proposition og produkt features.

I modsat ende, har organisationen en høj grad af tillid deres forståelse til både behovet og den nye løsning, så bør kvaliteten af produkt, features prioriteres for at sikre de bedste forudsætninger for et tidligt ‘product-market-fit’. Især store etablerede brands, vil traditionelt have svært ved at lancere beta-versioner og MVPer, da de frygter image skade på brandet. Dette betyder at investeringen i markedsanalyse og koncept valideringer skal være relativt højere. I nogle brancher begynder dette dog at ændre sig.

Hvordan kan dette konkret anvendes? Product Owners og udviklingsansvarlige bør, fra starten af processen, kunne dokumentere graden af tillid forståelsen af behov og siden løsningen. Den bagvedliggende data kan bl.a. summeres i et “Confidence benchmark”, der fremadrettet hjælper organisationen med at vægte denne type beslutninger. Ca 6 måneder efter lancering kan benchmarket evalueres op imod den nye kundedata, for at sikre at både ledelse og product owners har forankret læringen fra processen.          

Ruby Consulting rådgiver ledelser fokuseret på loyalitet og fastholdelse. Vi hjælper bl.a. vores kunder ift forståelse af målgrupper, udækkede behov samt i den strategiske udviklingen nye produkter, features og UX.